Årsmöte 2 mars 2015

Dagordning för Eskilstunas Trailklubbs årsmötearsmote

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
12.a) ordförande för en tid av 1 år
12.b) 2 ledamöter för en tid av 1år
12.c) 2 suppleant för en tid av 1 år
12.d) 2 revisorer för en tid av 1 år
12.e) 2 valberedare för en tid av 1 år
13. Övriga frågor

Plats och tid: Munktell Science Park, måndagen den 2 mars kl. 18:00

Verksamhetsberättelse 2014 för Eskilstuna Trailklubb.

2014 är vårt första år som förening och vi har hunnit med en hel del. I början av året erbjöd vi 2 träningspass per vecka. Måndagar i Vilsta och onsdagar i Odlarskogen. Vi var ofta fler än 10 personer per pass och det var nya ansikten varje gång.

I maj genomförde vi vårt första Trailläger och platsen var Stavsjö i närheten av Norrköping. Det var 12 personer och en hund ”Tyke”som deltog och vi hade medlemmar från både Fagersta och Falkenberg. Vi sprang 2 fina sträckor på Sörmlandsleden. På lördagskväll var det föreläsning av Niklas där han berättade om ett par av sina äventyr.

Under sommaren minskade vi ner träningarna till att endast omfatta måndagspasset i Vilsta.

I september hade vi vårt andra läger och den här gången åkte vi till Sälen för en Trailhelg. Vi var 14 personer och deltagarna kom från Eskilstuna, Fagersta och Nyköping. Vi fick 2 dagar med fjällöpning samt 2 turer uppför Väggen. Vi hade föreläsning av Linda som berättade om sitt deltagande i Forsbackarännet 21 km simning och Alexander informerade om vår förmåga att ta upp näring och dryck.

Under hösten införde vi ett tredje pass med lättare inriktning som en möjlighet att prova på. Dessa pass håller vi i Årbyskogen.

I oktober hade vi ett mingelevent på Science Park, där vi pratade om vår passion – löpning. Vi informerade även om våra tankar om läger för 2015.

Under senhösten fick vi till samarbete med Tunafors Sk och EIK vilket innebär att våra medlemmar kan vara med på vissa av varandras träningspass och detta gör att vi får möjlighet till t.ex. Munktellarenan och ett ledarlett pass i Vilstaskogen söndag kl 10.

Medlemsantalet för 2014 fördelade sig på 71 fullt betalande, 16 stöd och 2 ungdom. Föreningens medlemmar har under 2014 deltagit i olika tävlingar i Sverige men även utomlands i t.ex. England och Rumänien.

Vi har tagit fram och erbjudit våra medlemmar olika klubb produkter så som, buff, tävlingströja och reflexväst.

För att marknadsföra oss så har vi skaffat visitkort, informationsplanscher och en strandvimpel med föreningens logga. Föreningen har deltagit vid 2 lokala event under 2014. Det första var i samband med att Eskilstuna Kommun firande jubileum att de drivit Sundbyholm som ett rekreationsområde under 75 år och det andra var i Vilsta då Polisen hade SM i Triathlon för poliser.

Kommentera