Årsmöte 2016-02-29

Välkommen på Årsmöte i Eskilstuna Trailklubb. Vi samlas kl. 18 i Munktell Science Park och föreningen bjuder på fika i form av kaffe och fikabröd.

Om du har tänkt deltaga på mötet så anmäler du dig i det Facebook evenemang som du hittar här: https://www.facebook.com/events/216580878686882/
Om du vill lämna in en motion som du vill få med på mötet så skickar du in den via mail till medlem@eskilstunatrail.se. Vi behöver få in din motion innan den 15: e februari.

Styrelsen Eskilstuna Trailklubb

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2015 för Eskilstuna Trailklubb

Verksamhetsplan Eskilstuna Trailklubb 2016

Inkomna motioner inför årsmöte 2016

dirty_shoes