Inkomna motioner inför årsmöte 2016

1. Motion om ändring i stadgarna. Förslag att ordförande, kassör och sekreterare väljs på två år istället för ett som nu. Ordförande väljs udda år, kassör och sekreterare väljs jämna år. Detta för att vi kanske minskar risken att alla dessa roller blir lediga samtidigt. Du som sitter i styrelsen kommentera gärna om ni har något emot detta. En ändring i stadgarna tar två årsmöten att få igenom så jag pass på att vi kan uppdatera stadgarna 2017. Inlämnad av Per-Arne Lindberg.

2. Motion om att dela avgiften i en medlemsavgift och en träningsavgift för att underlätta för medlemmar att dra ”friskvårdsavgift” via jobbet. Inlämnad av Håkan Hargedal.
3. Motion om att höja avgiften totalt med 100 kronor. Inlämnad av Håkan Hargedal.
4. Motion om att ge tränare en ersättning i form av en ”köpecheck” där vi sponsar ett inköp med en viss summa. Maxvärdet kan styrelsen bestämma i November varje år beroende på klubbens ekonomi. Målsättningen kan kanske vara 15-30 kr/tagen träning. Inlämnad av Håkan Hargedal.

5. Motion om att den/ de personer som ansvarar / leder ett av våra läger ska få följa med på det utan att betala den normala lägeravgiften som för tillfället är 250:-. Inlämnad av Per-Arne Lindberg.