Eskilstuna Trailklubb
E-post: info@eskilstunatrail.se

Styrelsen
Ordförande

Per-Arne Lindberg
076-119 51 11
lindberg.perarne@gmail.com

Kassör
Håkan Öhrman
E-post: medlem@eskilstunatrail.se

Sekreterare
Rona MacDonald

Suppleanter
Andreas Carlsson
Tina Lindell

Valberedning
Peter Anderberg
Andreas Fredriksson

Revisor
Alexander Malmström
Suppleant:  Anna-Carin Söderlund