medlemBli medlem

Årsmötet 2016 fastställde årsavgiften för 2017 till 100:- och så infördes en träningsavgift på 250:-. Barn och unga samt studerande upp till 25 års ålder betalar 100 kronor i medlemsavgift men ingen träningsavgift. För övriga blir kostnaden för att vara med oss och träna under ett år totalt 350:-.

Du kan nu få ett kvitto på träningsavgiften om du har möjlighet att be om ersättning från din arbetsgivare, så kallat friskvårdsbidrag. Skicka i så fall ett mail till medlem@eskilstunatrail.se så ger vi dig ett kvitto.

Fullt medlemskap innebär att du kan ta del av klubbens alla aktiviteter såsom träningar, trailläger, tävlingsresor, tävla i klubbens namn, rabatter på framtida klubbkläder och så mycket annat. Du är även försäkrad till viss del, vilket är ett krav för en del tävlingar.

Som stödmedlem kan du vara med på våra träningar, föreläsningar och framtida KM.

Du som är medlem i en annan löparklubb kan givetvis välja att gå med i Eskilstuna Trailklubb antingen som stödmedlem eller som fullt betalande medlem för att kunna ta del av klubbens hela utbud. Viktigt att tänka på är att du enbart kan tävla för den klubb du från början är registrerad hos. För den som är medlem i en annan löparklubb och vill gå över helt till Eskilstuna Trailklubb krävs en skriftlig ansökan om övergång mellan klubbarna ifråga, vilken sedan handläggs och registreras hos Svenska friidrottsförbundet. Kontakta någon i styrelsen om ni har frågor angående detta.

Nytt vid betalning för 2015 och PUL
Från och med i år önskar vi fullständiga personnummer från gamla som nya medlemmar. Anledningen till detta är att klubben avser att använda sig av Riksidrottsförbundets webbaserade medlemsregister under IdrottOnline. För att kunna söka vissa bidrag krävs fullständiga personnummer på klubbens/föreningens medlemmar. Eftersom denna organiserade registrering lyder under PUL (Personuppgiftslagen) behöver vi därmed varje medlems samtycke för att kunna registrera medlem ifråga. För att göra proceduren enkel ger du som medlem ditt samtycke när du delger oss ditt fullständiga personnummer.

Befintliga medlemmar
Mailar inte utan betalar till klubbens Plusgirokonto (69 40 39-9) med följande info:
Namn:
Personnummer (fullständigt = samtycke enligt PUL):
Typ av medlemskap
Meddela oss gärna om du bytt adress eller mailadress.

Betalningsinstruktioner för nya medlemmar
Maila följande uppgifter till oss på medlem@eskilstunatrail.se
Namn:
Adress:
Telefon:
E-post:
Personnummer (fullständigt = samtycke enligt PUL):
Typ av medlemskap:
Du anger personnummer samt typ av medlemskap som referens vid betalning till klubbens Plusgirokonto: 69 40 39-9

Om någon önskar ge bort ett medlemskap i Eskilstuna Trailklubb är det bara att ni kontaktar kassören (Håkan) så ordnar han med ett snyggt presentmedlemskort.