Skadad, va vem inte jag

Vi är många som har känt av att kroppen protesterar på olika sätt efter att vi har aktiverat den genom olika aktiviteter. Det kan rör sig om ofarlig träningsvärk efter ett pass där du har valt att köra så hårt att du uppnår just detta eller andra orsaker.

Man kan ju även skada sig genom en olycka som att t.ex. ramla eller få en muskelbristning av för hög intensitet i en utförd övning.

En av de svåraste sakerna med att bli skada är att faktiskt erkänna det för sig själv och sedan vidta  någon form av åtgärd för att komma till rätta med problemet.

En sak kan du vara säker på och det är att du inte är ensam om att ha drabbats av en skada.

Här följer några historier från medlemmar som har drabbats av något eller flera av dessa händelser.

Per-Arne löparknä, baksida lår.